Vzdělávací plán

Páťáci

27.9.2021 - 1.10.2021

Slova spisovná a nespisovná;
M

Dělení; jednotky času;

Geo - rovnoběžky a různoběžky;

AJ

Stupňování přídavných jmen (1. a 2. stupeň); sloveso "to have";


Rozmanitost podmínek na Zemi, Podnebné pásy - tropický podnebný pás;

VL

Marie Terezie a Josef II.
Informace

26.9.- Vítání občánků (sraz vystupujících u obecního úřadu v 9.45 hod.)

28.9. - Státní svátek

ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2021ZŠ a MŠ Šanov