Informace

Organizace školního roku 2018/2019

 • pondělí 3.9.2018 - začátek školního roku
 • pondělí 29.10 a úterý 30.10.2018 - podzimní prázdniny
 • 22.12.2018 - 2.1.2019 - vánoční prázdniny
 • pátek 1.2.2019 - pololetní prázdniny
 • 25.2. - 3.3.2013 - jarní prázdniny
 • čtvrtek 18.4. a pátek 19.4.2019 - velikonoční prázdniny
 • 29.6. - 1.9.2019 - hlavní prázdniny

Konzultační hodiny:

 • Každé první pondělí v měsíci od 14:00 do 15:30 hod

Omlouvání dětí:

 • Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve škole nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka - písemně nebo telefonicky. Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný  vyučující může vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení. Omluvenku předloží žák třídnímu   učiteli ihned po návratu do školy. Absenci žáka omlouvají zákonní zástupci žáka. Při dlouhodobé absenci známé předem škola vyžaduje od rodičů předem písemnou omluvu absence (např. rodinné rekreace). Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na delší dobu uvolňuje třídní učitel.

Zvonění

 • 1. hodina — 7:30 - 8:15
 • 2. hodina — 8:30 - 9:15
 • 3. hodina — 9:35 - 10:20
 • 4. hodina — 10:30 - 11:15
 • 5. hodina — 11:25 - 12: 10
 • polední přestávka — 12:10 - 13:10
 • 6. hodina — 13:10 - 13:55
ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2019 ZŠ a MŠ Šanov