Školní družina

Výchovně vzdělávací činnost

 • Naše školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových   činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování. Součástí provozu školní družiny jsou zájmové kroužky a aktivity. Žáci mohou navštěvovat kroužek tvořivosti nebo pracovat na počítači.

Organizace provozu

 • Pondělí do 15.00 hod
  Úterý do 15.00 hod
  Středa do 15.00 hod
  Čtvrtek do 15.00 hod
  Pátek do 15.00 hod






 • (Provoz školní družiny dle rozvrhu vyučování)
ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2024 ZŠ a MŠ Šanov