Vzdělávací plán

Čvrťáci

Učební plán od 17.9. do 21.9. 2018

Jazyk český

Tvorba slov – předpona, kořen, přípona

Čtení

Plynulost, nádechy a konec věty – intonace hlasu.

Vzpomínka na pravěké doby aneb zlatý věk
Matematika

Sčítání a odčítání zpaměti.

Geo - vzájemná poloha dvou přímek v rovině.

Anglický jazyk

Rozhovor o sportu - otázky a odpovědi.

Přírodověda Živá příroda - ŽIVOČICHOVÉ
Vlastivěda
Keltové a Germáni na našem území; Příchod Slovanů
Informace

 

ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2018 ZŠ a MŠ Šanov