Vzdělávací plán

Čvrťáci

Učební plán od 21.5. do 25.5. 2018

Jazyk český

Sloh – pověst (vyprávění).

Čtení Kluk na houpačce
Matematika

Vztahy mezi čísly

Geo-  síť krychle a výpočet povrchu krychle

Anglický jazyk

Téma - minulost a přítomnost

Přírodověda

Lidské tělo – Vnitřní ústrojí člověka

Vlastivěda

Opakování učiva; Památky v ČR; Významná města ČR

Informace

21.5. - Výuka 1.pomoci ve Slavičíně (sraz na zastávce v 6.55 hod.)

22.5. - Dopravní výuka na hřišti v Malenovicích (příchod dětí do 7.30 - přilba, pláštěnka, pití, svačinka)

23.5. - 5.plavání (příchod do školy do 7.30!)

25.5. - Oslavíme Den dětí v Galaxii ve Zlíně !

 

ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2018 ZŠ a MŠ Šanov