Vzdělávací plán

Čtvrťáci

25.1.2021 - 29.1.2021

Distanční výuka

Pravopis koncovek podstatných jmen rodu středního; Opakování učiva;
M

Čísla větší než 10 000 - matematické operace;

AJ

Přítomný průběhový čas; tázací zájmena,

Vlastnosti látek - délka, hmotnost;
VL

Česká republika – demokratický stát; Státní symboly ČR

Informace
ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2021 ZŠ a MŠ Šanov