Vzdělávací plán

Čvrťáci

Učební plán od 12.11. do 16.11. 2018

Jazyk český

Vyjmenovaná slova po p, s a slova s nimi příbuzná

Čtení Čtení z historie – Dva husité; Jiřík z Poděbrad
Matematika

Písemné sčítání a odčítání;

Geo - grafický násobek úseček

Anglický jazyk

Okruh - zdraví

Přírodověda

Význam lesa

Vlastivěda

Lucemburkové na českém trůně

Informace

 

ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2018 ZŠ a MŠ Šanov