Vzdělávací plán

Druháčci

Učební plán od 17.9. do 21.9. 2018
Český jazyk Naučíme se abecedu.
Čtení

Tiché + hlasité čtení – Les zvířátek; Pes

Nácvik psaní- f, i, u, t
Matematika

Přechod přes základ 10; sčít. a odč. do 11.

G – geom. útvary v terénu.

Prvouka

O přestávce ve škole

Informace

Potřebujeme mít na každý den ostré pastelky, prosím, kontrolujte!

ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2018 ZŠ a MŠ Šanov