Vzdělávací plán

Druháčci

Učební plán od 12.11. do 16.11. 2018
Český jazyk

Slova nadřazená, podřazená a souřadná.

Čtení

Souvětí, práce s hlasem, při dlouhé větě-neklesáme… - Radost; Každý je něčím krásný; O rybáři a rybách;

Tvary I, J, H, K
Matematika

Počítání do sta po desítkách, sčítání desítek.

G-rýsování bodů a čar

Prvouka

Moje rodina

Informace

 

ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2018 ZŠ a MŠ Šanov