Vzdělávací plán

Druháčci

28.9. - 2.10.2020

Věta, slovesa; Sloh – vyprávění podle obr.osnovy
Č/PS

Intonace hlasu na konci věty; O květinách; Poměnka; Hluchavka+ doplňková četba

Procvič. Velkých písmen: M, V, U
M

Sčítání a odčítání  do dvaceti s přechodem přes desítku.

Geo - kruh, trojúhelník.

PRV

Bezpečná cesta do školy.

Informace

Důležité!!!

- Prosíme, aby si děti nosily do školy roušky!

VV, Pč – Potřebuji zmizík
ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2020 ZŠ a MŠ Šanov