Vzdělávací plán

Druháčci

Učební plán od 18.2. do 22.2. 2019
Český jazyk

Opakování učiva.

Čtení

Které roční období je nejkrásnější? Poslechněte, co se stalo

Přepis
Matematika

Sčítání, odčítání s přechodem přes 10, 20,….opakování

G-délka úsečky.
Prvouka

Minulost, současnost, budoucnost; opakování

Informace
ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2019 ZŠ a MŠ Šanov