Vzdělávací plán

Druháčci

Učební plán od 19.3. do 23.3. 2018
Český jazyk

Párové  souhlásky;  psaní slov se slabikami dě, tě, ně.

Čtení Zpívající domeček; Žirafa – přepis básně, věty
Matematika

Příprava dělení (na části). G – opak. čára, bod, úsečka.

Prvouka

Stromy na jaře;

Informace

PČ – Děti přinesou 2-3 vaječné výdufky, úzkou mašli.

21.3. - exkurze v Prabosu ve Slavičíně.
ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2018 ZŠ a MŠ Šanov