Vzdělávací plán

Druháčci

Učební plán od 25.6. do 29.6. 2018
Český jazyk
Čtení
Matematika
Prvouka

 

Informace

25.6. - cyklovýlet (pokud bude pršet, pojedeme až v úterý)

27.6.- turistický výšlap + nocování ve škole

29.6. - Vysvědčení - přejeme všem co nejlepší známky !!!
ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2018 ZŠ a MŠ Šanov