Vzdělávací plán

Prvňáčci

Učební plán od 25.6. do 29.6. 2018
Jazyk český

 

Čtení

Matematika

 

Prvouka
Informace

25.6. - cyklovýlet (pokud bude pršet, pojedeme až v úterý)

27.6.- turistický výšlap + nocování ve škole

29.6. - Vysvědčení - přejeme všem co nejlepší známky !!!

ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2018 ZŠ a MŠ Šanov