Vzdělávací plán

Prvňáčci

28.9. - 2.10.2020

ŽA - Hláska a písmeno L,l;vyvoz.slabiky la,lá; PS – prvky písmen
Č/PS

Sluchově fonetické rozlišování hlásek M, L, A

Nácvik  prvků písmen – šikmé čáry

M Určování co je více, méně, stejně pomocí matematických znaků.
PRV Podzim
Informace

Důležité!!!

- Prosíme, aby si děti nosily do školy roušky!

VV, Pč - Potřebuji zmizík

ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2020 ZŠ a MŠ Šanov