Vzdělávací plán

Prvňáčci

Učební plán od 12.11. do 16.11. 2018
Jazyk český

Budeme procvičovat čtení slabik a jednoduchých slov - ukončíme Živou abecedu a dostaneme Slabikář.

Psaní
Nácvik psacího a, o, A, O, M, I+ slabičné spojení; procvičování: me, mí, le, lu….
Matematika

Dočítání, odčítání typu 5-5, znázorňování;

G-geom. útvary

Prvouka

Významné události  v rodině, setkávání, svátky

Informace

 

ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2018 ZŠ a MŠ Šanov