Vzdělávací plán

Prvňáčci

Učební plán od 21.5. do 25.5. 2018
Jazyk český

Čtení s porozuměním.

Čtení

Opakování ; Liščí máma – hlasité čtení s porozuměním

Matematika
Prohlub. počítání do 20, příklady typu 20-13, posloupnosti; G-tělesa.
Prvouka

Rozmanitost přírody - změny v přírodě v létě

Informace

22.5. - Dopravní výuka na hřišti v Malenovicích (příchod dětí do 7.30 - přilba, pláštěnka, pití, svačinka)

23.5. - 5.plavání (příchod do školy do 7.30!)

25.5. - Oslavíme Den dětí v Galaxii ve Zlíně !

ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2018 ZŠ a MŠ Šanov