Vzdělávací plán

Prvňáčci

11.10.2021 - 15.10.2021

Hláska a písm. S, s, čtení písmen a slabik - ŽA
Č/PS

 

Ps. - prvky písmen, Písanka 1

 

M

Psaní číslic 3 a 4, sčítání do čtyř;

G - geometrické útvary

PRV
Informace

 

ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2021 ZŠ a MŠ Šanov