Vzdělávací plán

Prvňáčci

Učební plán od 15.4. do 19.4. 2019
Jazyk český

Budeme si povídat a číst o Velikonocích.

Psaní

Písmeno ď, ť, ň + dě, tě, ně

Matematika
Sčítání typu 12+2, odčít. typu 14-2; G- posuzování délky ve čtverc. síti.
Prvouka

JAK LIDÉ CESTUJÍ – dopravní prostředky

Informace

15.4. - 15.00 hod.- Schůzka rodičů

17.4. - "Velikonoční těšení" -denní tvořivý projekt (děti potřebují mašličky, ponožku, pytlík rýže nebo pohanky,10 proutků)

18.4. - 19.4. - Velikonoční prázdniny

ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2019 ZŠ a MŠ Šanov