Vzdělávací plán

Prvňáčci

Učební plán od 14.1. do 18.1. 2019
Jazyk český

Budeme procvičovat a zdokonalovat plynulost čtení;

písemná pololetní práce.

Psaní
Nácvik tvarů písmene  d, k + slova
Matematika

O n více, méně, sčít.a odčít. do 8, sl. úlohy, tabulky, vztahy;

G-geom.útvary.
Prvouka

Péče o zdraví, osobní hygiena; výživa, jídelníček.

Potřebuji svůj kartáček, pastu, potřeby pro osobní hygienu, které používám, přinesu si do hodiny na 16.1.

Informace 14.1. - 15.00 hod. schůzka rodičů
ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2019 ZŠ a MŠ Šanov