Vzdělávací plán

Prvňáčci

Učební plán od 17.9. do 21.9. 2018
Jazyk český

Budeme číst písmenko M a naučíme se poznávat písmenko A.

Na konci týdne se již pokusíme přečíst a poznat slabiku "MA".

Čtení

Kreslení jednoduchých obrázků podle tabule

Nácvik  hor. a dol.oblouku, posunu ruky, vlnovky
Matematika
Číslice 5,0; počítání do pěti
Prvouka Přestávky, školní prostředí a spolužáci
Informace Potřebujeme mít na každý den ostré pastelky, prosím, kontrolujte!
ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2018 ZŠ a MŠ Šanov