Vzdělávací plán

Třeťáci

Učební plán od 21.5. do 25.5. 2018
Český jazyk

Podstatná jména - skloňování; slovesa - čas.

Čtení
Kulatý svět; Sedmikráska+ +doplň. četba; Vyjmen. slova
Matematika

Dělení se zbytkem;

G - síť krychle

Prvouka

Opakování – Lidské tělo

Anglický jazyk

Okruh - můj pokoj

"There is..../ There are........" "Is there...?/Are there....?"

Informace

22.5. - Dopravní výuka na hřišti v Malenovicích (příchod dětí do 7.30 - přilba, pláštěnka, pití, svačinka)

23.5. - 5.plavání (příchod do školy do 7.30!)

25.5. - Oslavíme Den dětí v Galaxii ve Zlíně !

 

ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2018 ZŠ a MŠ Šanov