Vzdělávací plán

Třeťáci

19.4.2021 - 23.4.2021

Slovní druhy – zájmena, číslovky, slovesa; Sloh - vyprávění
Č/PS
M

Sčítání a odčítání do 1 000 s přechodem přes základ 100;

Geo - opakování;

AJ

Tělo;  "Has it got.....?"

PRV

Živá příroda - obratlovci

Informace

 

ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2021 ZŠ a MŠ Šanov