Vzdělávací plán

Třeťáci

Učební plán od 17.9. do 21.9. 2018
Český jazyk

Sloh - vyprávění;

zopakujeme si psaní i/í, y/ý po měkkých a tvrdých souhláskách.

Čtení

Práce s hlasem na konci věty –  Jak se může přijít pozdě do školy, ….

Upevnění tvarů písmen – h, k, i, u, t
Matematika

Sčítání a odčítání do 100;

Geometrie – čáry.
Prvouka

Cesta do školy

Anglický jazyk

Naučíme se počítat od 1 do 12.

Informace

 

ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2018 ZŠ a MŠ Šanov