Vzdělávací plán

Třeťáci

28.9. - 2.10.2020

Párové souhlásky uvnitř a na konci slova.
Č/PS Dva kořeny; Čí jsou koníčky na tom našem úhoře
M

Sčítání a odčítání do 100; slovní úlohy;

AJ

Školní potřeby, čísla 1 - 12.

"What is this?"

PRV

Naše vlast + Státní symboly ČR

Informace

Důležité!!!

- Prosíme, aby si děti nosily do školy roušky!


ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2020 ZŠ a MŠ Šanov