Vzdělávací plán

Třeťáci

Učební plán od 18.2. do 22.2. 2019
Český jazyk

Opakování vyjmenovaných a příbuzných slov po b, l, m, p, s;

seznámení s vyjmenovanými slovy po v.

Čtení

Pán s píšťalkou; Jak Neználek skládal verše

Význam slov, číslice; Adresa
Matematika

Sčítání a odčítání s přechodem přes 100.

Geometrie - obvod obdélníku.

Prvouka

Stavba  rostlin;Květy a plody

Anglický jazyk

Sloveso - "to have"; nová slovíčka - oblečení.

Informace

 

ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2019 ZŠ a MŠ Šanov