Vzdělávací plán

Třeťáci

Učební plán od 19.3. do 23.3. 2018
Český jazyk Vyjmenovaná slova po z.
Čtení
Březen; Kdy je na světě nejkrásněji
Matematika

Sčítání a odčítání do tisíce;

G - druhy a obvod trojúhelníků.

Prvouka

Stavba těla živočichů.

Anglický jazyk

Otázky a odpovědi "Has it got.....?  Yes, it has./ No, it has not.

Informace

PČ – Děti přinesou 2-3 vaječné výdufky, úzkou mašli.

21.3. - exkurze v Prabosu ve Slavičíně.

 

ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2018 ZŠ a MŠ Šanov