Vzdělávací plán

Třeťáci

 

27.3.2023 -  31.3.2023

Opakování vyjmenovaných slov po b,l,m,p,s,v,z;

Č/PS

"Lesní žínka" B.Němcová

M

Sčítání a odčítání do tisíce s přechodem přes 100;

Geo - rýsování trojúhelníku;

AJ

Easter in England

PRV

Dělení živočichů - obratlovci a bezobratlí, potrava živočichů

Informace

Do pracovních činností (29.3.) donést malý plastový květináček.

ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2023 ZŠ a MŠ Šanov