Vzdělávací plán

Třeťáci

Učební plán od 12.11. do 16.11. 2018
Český jazyk

Stavba slova - křen, předpona, přípona.

Sloh - vyprávění

Čtení

Sobecký obr (O. Wilde); Smutný čmelák

Nácvik tvarů P, B, Ř
Matematika

Násobení a dělení;

Geometrie - přenášení úseček.

Prvouka

Orientace v krajině

Anglický jazyk

Otázka a odpovědi "Is it....?  Yes, it is./No, it is not."

Informace

 

ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2018 ZŠ a MŠ Šanov