Vzdělávací plán

Páťáci

Učební plán od 15.4. do 19.4. 2019

Český jazyk

Sloh – vypravování.

Čtení Křivý pysk
Matematika

Desetinná čísla - porovnávání, sčítání, odčítání, zaokrouhlování.

PC - Zkratky

Anglický jazyk

Přítomný čas - zápor;

Velikonoce v Anglii

Přírodověda

Odlišujeme se od ostatních živočichů; Opakování

Vlastivěda

Evropa jeden ze světadílů – Rostliny a živočichové; Opakování

Informace

15.4. - 15.00 hod.- Schůzka rodičů

17.4. - "Velikonoční těšení" -denní tvořivý projekt (děti potřebují mašličky, ponožku, pytlík rýže nebo pohanky,10 proutků)

18.4. - 19.4. - Velikonoční prázdniny
ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2019ZŠ a MŠ Šanov