Vzdělávací plán

Páťáci

Učební plán od 12.11. do 16.11. 2018
Český jazyk

Sloh – popis zvířete

Čtení

Přednes – Vánoční píseň

Matematika

Čísla větší než milion - zaokrouhlování;

Geo - grafický násobek úseček

PC- Ukládání složek a souborů

Anglický jazyk

Korespondence - dopis, pohlednice.

Přírodověda

Půda; Vznik půdy

Vlastivěda

Stroje ovládly život

Informace
ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2018ZŠ a MŠ Šanov