Vzdělávací plán

Páťáci

Učební plán od 21.5. do 25.5. 2018
Český jazyk

Shoda několikanásobného podmětu s přísudkem.

Čtení Máj; Kytička fialek; Květomluva
Matematika

Desetinný zlomek, desetinná čísla;

Geo - síť krychle a výpočet povrchu krychle;

PC -Obrazové body a práce s nimi

Anglický jazyk

Denní režim - otázky a odpovědi, přítomný čas.

Přírodověda

Nemoc-úraz; První pomoc

Opakování učiva; Chráníme přírodu
Vlastivěda

Sousední státy ČR - RAKOUSKO

Informace

21.5. - Výuka 1.pomoci ve Slavičíně (sraz na zastávce v 6.55 hod.)

22.5. - Dopravní výuka na hřišti v Malenovicích (příchod dětí do 7.30 - přilba, pláštěnka, pití, svačinka)

23.5. - 5.plavání (příchod do školy do 7.30!)

25.5. - Oslavíme Den dětí v Galaxii ve Zlíně !

ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2018ZŠ a MŠ Šanov