Vzdělávací plán

Páťáci

Učební plán od 17.9. do 21.9. 2018
Český jazyk

Slovo a význam slova

Čtení

Porozumění textu při tichém čtení;

rozbor – Boží soud

Matematika

Zopakujeme si odčítání do milionu.

Geo - vzájemná poloha dvou přímek v rovině.

PC-Myš- kliknutí, dvojklik, šipka

Anglický jazyk

Telefonování, počítání do 100 - procvičování.

Přírodověda

Podmínky života na Zemi-opakování; Pozorování neživé přírody

Vlastivěda

Život v barokní době

Informace
ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2018ZŠ a MŠ Šanov