Vzdělávací plán

Páťáci

Učební plán od 19.3. do 23.3. 2018
Český jazyk

Druhy číslovek

Čtení Komnata nad kaplí
Matematika

Písemné dělení dvojciferným dělitelem; slovní úlohy;

Geo - druhy a obvod trojúhelníků

IT - Počítačové viry

Anglický jazyk

Porozumění textu; Časování negativního slovesa "to have "

Přírodověda Člověk reaguje na okolní prostředí; Nervová soustava
Vlastivěda

ČR- Součást společenstva hospodářsky vyspělých států

Informace

PČ – Děti přinesou 2-3 vaječné výdufky, úzkou mašli.

21.3. - exkurze v Prabosu ve Slavičíně.
ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2018ZŠ a MŠ Šanov