Vzdělávací plán

Páťáci

Učební plán od 25.6. do 29.6. 2018
Český jazyk

 

Čtení
Matematika
Anglický jazyk

 

Přírodověda

 

Vlastivěda

 

Informace

25.6. - cyklovýlet (pokud bude pršet, pojedeme až v úterý)

27.6.- turistický výšlap + nocování ve škole

29.6. - Vysvědčení - přejeme všem co nejlepší známky !!!
ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2018ZŠ a MŠ Šanov