Vzdělávací plán

Páťáci

25.1.2021 - 29.1.2021

Distanční výuka

Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích; Pravopis koncovek přídavných jmen;


M

Matematické operace s čísly většími než milion - písemné násobení;

AJ

Zdraví a nemoc;


Pozorování a zkoumání vesmíru - kosmonautika, opakování

VL

ČR – Moje vlast, poloha, obyvatelé

Informace
ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2021ZŠ a MŠ Šanov