Vzdělávací plán

Páťáci

Učební plán od 14.1. do 18.1. 2019
Český jazyk Přídavná jména
Čtení Lodičky – práce s básní, práce s hlasem, pauzy + společná četba
Matematika

Matematické operace s čísly vyššími než milion; písemné násobení s trojcifernými čísly;

pololetní písemná práce;

Geo - čtverec;

PC -Malování – barva, mazání, guma

Anglický jazyk

Opakování ;

pololetní písemná práce;

Přírodověda

Život v různých podnebných pásech – mírný, polární

Vlastivěda

Od totalitní moci k demokracii

Informace 14.1. - 15.00 hod. schůzka rodičů
ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2019ZŠ a MŠ Šanov