Rozvrhy

Školní rok 2017/2018

1. ročník
1. 2. 3. 4. 5. přestávka 6. 7.
Pondělí M
HV
Úterý M
Č
Středa PRV Č TV
TV
Čtvrtek
PRV M Č
Pátek

M Č VV

 

2. ročník
1. 2. 3. 4. 5. přestávka 6. 7.
Pondělí Č M HV
Úterý M M
Č
Středa PRV Č
TV
TV
Čtvrtek PRV M Č NÁB
Pátek
M
Č VV

 

3. ročník
1. 2. 3. 4. 5. přestávka 6. 7.
Pondělí M HV PRV
Úterý
M
PRV

Středa AJ Č
M-G PRV
Čtvrtek Č AJ M TV TV

NÁB
Pátek AJ
M
Č VV

 

4. ročník
1. 2. 3. 4. 5. přestávka 6. 7.
Pondělí VL M HV
Úterý
M
Č

Středa AJ VL
M-G
Č

Čtvrtek AJ M TV TV
Č NÁB
Pátek AJ
M
VV
VV

 

5. ročník
1. 2. 3. 4. 5. přestávka 6. 7.
Pondělí VL M HV
Úterý
M
Č
Středa AJ VL M-G Č
Čtvrtek AJ M TV TV IT NÁB
Pátek AJ M
VV
VV
ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2018 ZŠ a MŠ Šanov