Rozvrhy

Školní rok 2020/2021

1. ročník (třídní učitelka Mgr. S. Berčíková)
1. 2. 3. 4. 5. přestávka 6. 7.
Pondělí M
PRV VV
Úterý
Č
M
HV
Středa PRV
M

Č

Čtvrtek

M
Č

Pátek

Č
TV
TV

 

2. ročník (třídní učitelka Mgr. S. Berčíková)
1. 2. 3. 4. 5. přestávka 6. 7.
Pondělí
M

PRV
VV
Úterý M-G

Č
M
HV
Č
Středa PRV
M

Č

Čtvrtek
M
Č


Pátek
Č
TV
TV

 

3. ročník (třídní učitelka Mgr. B. Rašková)
1. 2. 3. 4. 5. přestávka 6. 7.
Pondělí AJ
PRV
M
M-G
Č
Úterý
AJ
M


Středa PRV

Č
TV
TV

Čtvrtek PRV
Č

M
HV


Pátek
AJ
M
VV

 

4. ročník(třídní učitelka Mgr. B. Rašková)
1. 2. 3. 4. 5. přestávka 6. 7.
Pondělí AJ

M
M-G
Č
Úterý
AJ
M


VL
Středa VL

Č
TV
TV

Čtvrtek
Č

M
HV


Pátek
AJ
M
VV
VV

 

5. ročník(třídní učitelka Mgr. B. Rašková)
1. 2. 3. 4. 5. přestávka 6. 7.
Pondělí AJ


M
M-G

Úterý IT
AJ
M

VL
Středa VL

Č
TV
TV

Čtvrtek
Č
M
HV


Pátek
AJ M
VV
VV
ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2021 ZŠ a MŠ Šanov