Vzdělávací plán

Třeťáci

 

25.9.2023 -  29.9.2023

Tvrdé a měkké souhlásky (i/í, y/ý);

Č/PS

Odměna za dopadení zloděje - Ladislav Dvorský

M

Sčítání a odčítání do sta;

Geo - přímka;

AJ

Classroom bugs - What´s this?

PRV

Jsme cyklisté, krajina v okolí domova

Informace

Upozornění - Náboženství bude od října každé úterý v 16.00 hod.

Do hodiny pracovních činností (středa 27.září) donést drobné kovové součástky (matice, šroubky, drátky aj).

ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2023 ZŠ a MŠ Šanov