Vzdělávací plán

Druháčci

27.5.2024 - 31.5.2024

Slovní druhy - slovesa; sloh - vyprávění

Č/PS

Písanka 2; Čtení s porozuměním - Létající koberec

M

Násobky čtyř, sl. úlohy – několikrát více;G - jednotky hmotnosti, objemu

PRV

Části dne ; Měříme čas

Informace

29.5. - Plavecký výcvik (příchod do školy do 7.30)

ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2024 ZŠ a MŠ Šanov