Vzdělávací plán

Druháčci

27.9.2021 - 1.10.2021

 

Sloh - vyprávění podle obrázkové osnovy; věta, slovesa;

Č/PS Písanka str. 10 - 12; popis děje - pohádky;
M

Přechod přes 10 do dvanácti a třinácti;

G - krychle, kvádr, koule, válec;

PRV

Dopravní prostředky a značky;

Informace

26.9.- Vítání občánků (sraz vystupujících u obecního úřadu v 9.45 hod.)

28.9. - Státní svátek

ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2021 ZŠ a MŠ Šanov