Vzdělávací plán

Učební plán od         25.9.  -  29.9.

 

Předměty ročník

 

Učivo

Hláska a písmeno a A, á Á, vyvoz. slabiky ma, má - ŽA

 

Č/PS

První psaní - čáry a vlnovky

 

PRVOUKA

Kde bydlím; Opakování tématického celku – Škola a Domov

 

 

 

M

Počítání předmětů na obrázcích, pojmy - před, za, hned před, první, apod.

 

 

Informace

Do hodiny pracovních činností (středa 27.září) donést drobné kovové součástky (matice, šroubky, drátky aj).

ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2023 ZŠ a MŠ Šanov