Vzdělávací plán

Mateřinka

Tady jsem doma

25.9.2023 - 29.9.2023

Pondělí

Pojmenování členů rodiny:  maminka, tatínek, děti, prarodiče - rozklad slov na slabiky

Povídáme si, co dělá maminka a tatínek

Básnička „Naše rodina“

Moje rodina – kresba pastelem
Úterý

Graf. cvičení – míchání kaše (krouživý pohyb)

Gymnastika mluvidel, logopedické cvičení

„Těšíme se na výlet k babičce“ čtení podle obrázků, odpovídání na otázky
Středa

Pantomimické hádanky

Pohybové ztvárnění říkanky

Překážková dráha
Čtvrtek

Státní svátek

Pátek

PL – zrakové vnímání

Sestavování postav z víček od PET lahví – máma, táta…

Hledání rozdílů v postavách (dítě, rodič…)

Informace-

 

ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2023 ZŠ a MŠ Šanov