Vzdělávací plán

Mateřinka

5.12.2022 -  9.12.2022

My jsme čerti z pekla

Pondělí

„Seděl anděl na obláčku“

Kresba tuší a pastely, lepení vaty

Rozvoj odvážné kresby
Úterý

„Čertovské dopoledne plné zábavy“

Hry, soutěže, hudba, tanec
Středa

Smyslové hry – vnímání podle hmatu, sluchu, hmatu

Grafomotorika – větší a menší kruhy
Čtvrtek

Rytmizace říkadla „Čertík a čertidla“

Hry se slovy – objevování a rozlišování počtu slabik ve slově

Nácvik písně: Čerti

Pátek

Skládání obrázků z dílků

Matematické dovednosti – počítání po jedné do 5

„Počítej Mikulášovi lízátka“

Informace-

4.12. - Rozsvicování vánočního stromu (děti potřebují bílé čepice)

Sraz dětí ve škole ve 14.50 hodin

V úterý 6. 12. mohou přijít děti převlečené za čertíky nebo jen v černém oblečení

 

ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2022 ZŠ a MŠ Šanov