Vnitřní režim

7:00  -   8:00

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity

8.00  -  8.20

Ranní cvičení

8:20  -  8.40

Osobní hygiena, ranní svačina

8:40  -  9:45

Řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání  dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu

9: 45 - 10:00

Osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku

10:00 - 11:30

Pobyt dětí venku při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity  zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu se zaměřením a důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídě mateřské školy nebo v tělocvičně školy)

11:30 -12:00

Oběd a osobní hygiena dětí

12:00 -13:45

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

13:45 -14:00

Osobní hygiena

14:00 – 14.15

Odpolední svačina

14.15 – 15.00

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného   počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy (doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci).

ZŠ a MŠ Šanov - © 2011-2022 ZŠ a MŠ Šanov